Du er her:  Nyheter
Programmet tvang oss til refleksjon og «den gode historien»

Programmet tvang oss til refleksjon og «den gode historien»

Ikke bare unge selskap med kort fartstid finner veien inn i søknadsbunken til Fauna Eksperimentet. I fjor var også SEID, leverandør av luftrensende teknologi, fauna-deltaker. Til tross for at selskapet fikk nytt navn i 2020 har selskapet historie fra tilbake til 1997. Navnet SEID betyr noe i grenselandet mellom trolldom og magi, og passer selskapet godt «siden vi jobber med plasma og atmosfærefysikk som for mange virker uforståelig og trolldomsaktig» mener Terje Hauan, direktør for strategi og forretningsutvikling i SEID. At selskapet fant veien til Fauna Eksperimentet i 2020 kan i følge Hauan oppsummeres i tre årsaker.

1. Verdien av utenfra-perspektiv

Vi kontaktet Fauna Eksperimentet for å få muligheten til å se selskapet utenfra. Det er en kjensgjerning at dersom man sitter for nær TV ser man også veldig dårlig, ta et par steg tilbake og alt blir med ett mye klarere.

Til tross for at Hauan har 17 års erfaring fra ulike innovasjonsmiljøer håpte han likevel at deltakelsen i Fauna Eksperimentet kunne gi en ekstra vinkling inn på selskapet. Hauan mener programmet fikk SEID til å reflektere over budskap og verdier. Han poengterer også at de ble bedre kjent med bærekraftsmålene og vedkjente seg at noen av målene var mer relevante enn andre – dette bidrar til å sette fokus.

Terje Hauan, SEID

2. Skape den gode historie

Troverdighet er nøkkelen til kapitalhenting. Derfor brukte vi programmet til å skape en troverdig og god historie for selskapet.

Hauan mener SEID kan takke Fauna Eksperimentet for den gode historien de formidler til investorer, som gjør at de tror på selskapet nok til å investere. Historien må bygges stein for stein og med både selvtillit og selvinnsikt, mener Hauan. I tillegg til en god historie skader det heller ikke å vise til gode resultater i møte med investorer, forteller han videre. SEID kan vise til en omsetningsøkning på omtrent 80% i 2021 sammenlignet med deltakelsesåret.

3. Erfaringsdeling

I tillegg til at Fauna Eksperimentet var en god prosess å være med på, lå deler av motivasjonen til selskapets deltakelse også i å dele egen erfaring med yngre og mindre modne selskaper.

1+1 kan fort bli 11 når gode synergier skapes. Dette kan være sammensetningen mellom erfarne, godt voksne mennesker som møter yngre og nye gründere.

Hauan mener programmet skapte en stille stund med rom for refleksjoner i en ellers travel hverdag. Spesielt utbytte av refleksjoner fikk han når andre selskaper delte av sine erfaringer og utfordringer. - De fleste gründerbedrifter står jo overfor tilsvarende utfordringer.

Snart åpner søknadsprosessen til neste runde av Fauna Eksperimentet

Det er ikke bare nye selskaper med bærekraftige idéer FaunaEksperimentet kan hjelpe. Større etablerte virksomheter med ønske om å gjøre et skifte mot en mer bærekraftig måte å drive virksomheten fremover på, kan også ha stor nytte av programmet.

Søknadsprosessen for Fauna Eksperimentet 2022 åpner i desember!

Flere nyheter