Du er her:  Nyheter
Sirkulært lån – slik fungerer det i praksis

Sirkulært lån – slik fungerer det i praksis

Ett av hjertebarna til Tore Gjedebo i Fauna Eksperimentet er det sirkulære Fauna-lånet. Gjedebo finansierer programmet og gjør årlig innskudd på 2,5 million kroner som blir lån til en eller flere deltakere. Sirkulariteten oppstår når mottaker finansierer fremtidige deltakere gjennom tilbakebetaling av lånet. Det årlige bidraget og tilbakebetalingen skal aldri forlate Fauna Eksperimentet. Lånet er rentefritt og uten sikkerhet, men vi er sikre på at mottaker av lånet ønsker å hjelpe fremtidige deltakere så raskt de kan. Dette gjør at det blir betale tilbake så raskt mottaker har anledning.

To gode eksempler

Mot slutten av eksperimentet kniver bedriftene om tildeling av lån, råd, mentorer og investorkapital. Det er etter denne fasen vi har sett at flere bedrifter skyter fart. Første kull fikk tilført verdier på til sammen 50 mnok gjennom støtte, lån og egenkapital.

Siden flere selskap allerede har betalt tilbake sine lån øker stadig summen av midler det er mulig å låne gjennom Fauna. Dette gleder initiativtaker Tore Gjedebo: «Det har gått raskere og bedre enn vi kunne forvente – det sirkulære lånet vokser, lever og skal være en støtte til nye selskaper flere år fremover.» To av bedriftene som har opplevd vekst er Throw no more og Ogoori som begge står på trappene for å tilbakebetale sine lån – kun ett år etter utbetaling.

Throw no more: Fra bar bakke til gjennomføring av viktig ansettelse

Kurt Falch Stokke, CEO i Throw no more

Throw no more var en av deltakerne første året Fauna Eksperimentet gikk av stabelen. Selskapet reduserer matsvinn fra dagligvarebutikker med sin app-teknologi. Appen gjør at du som forbruker får oversikt over varer butikkene i nærheten av deg har satt ned prisen på grunnet kort holdbarhet. Dette gjør at forbrukere kan planlegge innkjøp basert på mat som ellers ville blitt kastet.

Throw no more fikk tildelt 1.2 millioner til utvikling av bedriften.

«Lånet var akkurat det vi trengte da, pengene gjorde så vi kunne ansette en CTO, som har vært helt nødvendig for å skalere selskapet». Slik oppsummerer Stokke refleksjonene rundt lånet: «Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag hvis vi ikke hadde fått de midlene.»

Han tillegger også at Fauna-lånet ikke var det eneste han tok med seg ut av Eksperimentet. «Pitch-trening, innspill fra mentorer og nyvunnet visdom har vært veldig nyttig. Bare det å sette seg ned med Tore Gjedebo og lære av hans erfaringer har forberedt oss på flere av de rundene vi har vært gjennom».

Ogoori: Lånet var brua vi trengte for å komme over på den andre siden

Målet til Ogoori er å rense hav for eierløst plastavfall. Plasten sikres i en sporbar verdikjede ved å først gjenvinnes før den brukes i designmøbler til samarbeidspartner Vestre. I sitt deltakelsesår fikk Ogoori tildelt 400 000kr i lån fra Fauna Eksperimentet. «Fauna var viktig, vi manglet nettverk og interessenter. Vi fikk også innsikt og ideer som gjorde produktet mye sterkere, sponsorer stolte mer på oss og ble sikrere på at Ogoori var en god investering.» sier CEO Larissa Slottet

Larissa Slottet, tidligere CEO i Ogoori
«Vi begynte å gå tom for penger, det var helt essensielt å få på plass et lån. Det var helt rett tidspunkt slik at vi fikk nok støtte til å holde selskapet i live til vi fikk mer finansiering to måneder senere.»

Slottet legger ikke skjul på at hun setter pris på ordningen: «Jeg elsker virkelig ideen bak det sirkulære lånet. Når vi ikke lenger trenger hjelp, men har klart å betale tilbake lånet går det videre til andre gode, bærekraftige selskaper i håp om at de også lykkes med sin kommersialisering.»

Deltakerne er enige om at samvittighetsrammen som følger med lånet – at det tilbakebetales for å kunne hjelpe andre selskaper i kritisk fase året etter, er en viktig motivasjonsfaktor for tilbakebetalingen.

Initiativtaker Tore Gjedebo legger også til at: «deltakerene kjøper «pay it forward» ideen av lånet, de virkelig ønsker å hjelpe neste mottaker så raskt som mulig».

Flere nyheter