Hvem står bak FAUNA?

Tore og Siw Gjedebo startet arbeidet med å skissere et samfunnsnyttig initiativ med søkelys på bærekraftig forretningsutvikling. Sammen med Innovation Dock er dette initiativet nå blitt realisert.

Initiativtagerne

I juni 2019 startet Tore og Siw Gjedebo arbeidet med å skissere et samfunnsnyttig initiativ med søkelys på bærekraftig forretningsutvikling. Gjennom sitt selskap, Investore AS, vil de stille med sirkulære investeringer til bedrifter som deltar i programmet. Tore er en av regionens mest erfarne investorer som også vil stille med sin kompetanse inn i programmet. Sammen med Siws interesse for design, arkitektur og miljø ønsker han nå sammen med Innovation Dock å styrke morgendagens bedrifter, både oppstarts-, vekstselskaper og bedrifter som ønsker omstilling.

Organisator

Innovation Dock er et coworking space og innovasjonsmiljø som i dag huser over 60 bedrifter og hadde i fjor over 120 selskap gjennom sine kurs og programmer. I løpet av de fem siste årene har det blitt skapt hundrevis av arbeidsplasser og flere hundre millioner i selskapsverdi. I tillegg til sin tilstedeværelse i Stavanger øst utvider de til høsten til Sandnes og dobler kapasiteten. Innovation Dock er et “for impact” selskap som bruker overskudd og tilgjengelige ressurser til å bygge og styrke et økosystem for oppstarts- og vekstselskaper i regionen, og har vært en av de viktigste bidragsyterne i regionen for dette de fem siste årene.

Fasilitator

Nickolas Tomasgaard
Fauna program koordinator og fasilitator

Facilitator & Business Development Manager,
Innovation Dock

Sean Paul Shanor
Fauna co-fasilitator,

Mindset & Startup Coach,
Synergy Space AS