Hva vi tilbyr

Redusert forbruk av råvarer, minimere avfall, utslipp og energiforbruk og nye krav fra myndigheter og forbrukere påvirker forretningsmodeller i næringslivet. Utviklingen av fremtidens bærekraftige produktet, tjenester og teknologiutvikling handler om å ta et felles samfunnsansvar og samtidig oppnå et konkurransefortrinn.

Slik fungerer programmet

  • Programmet går over åtte måneder, der de første fire månedene har ukentlige digital samlinger, arbeid med eget case og kunnskapsdeling i nettverket
  • Siste fire måneder med oppfølging fra et kompetent team av rådgivere, eksperter og mentorer
  • Faglig tyngde på bærekraft som konkurransefortrinn - foredragsholdere fra flere nasjonale samarbeidspartnere
  • Gir deg verktøy som bygger på MIT sitt velprøvde entrepenørskapsmetodikk «Disiplined Entrepreneurship»
  • Mulighet for investering i form av et rentefritt, sirkulært lån som ved suksess betales tilbake og lånes ut på ny til kommende Faunadeltakere

Hvem er du?

Du har et AS og et team som består av deg selv og minimum én person til. Bedriften kan være i oppstart, vekst eller omstillingsfase. Forretningsmodellen må være skalerbar og dere må selvsagt jobbe for en bærekraftig omstilling. Du må jobbe 100 % i bedriften – virksomheten skal ikke være et sideprosjekt eller en hobby. Selv om programmet er utviklet i Stavanger, kan du befinne deg hvor som helst i Norge - vi ønsker ikke unødvendige flyreiser - morgendagens løsninger er for det meste digitale.

Hva får du?

Du får muligheten til å være med på et program som går over fire måneder, etterfulgt av fire måneder med oppfølging fra et kompetent team av rådgivere, eksperter og mentorer. Gjennom Faunaprogrammet får du unik kunnskap rundt bærekraftig forretningsutvikling. Du får et betydelig nettverk som vil hjelpe deg på veien, og egne mentorer fra vår pool av 60 ressurspersoner, spesielt tilpasset ditt behov.

Hva må du gi?

Du må forplikte deg til å delta på ukentlige digitale samlinger de første fire månedene som innebærer interaksjon med de andre deltakerne og eksperter. Vi har mye å lære av hverandre – det er derfor en forutsetning at du er villig til å dele din egen kunnskap med andre deltakere i programmet.

Sirkulære investeringer

Har du et selskap som virker spesielt interessant, vil Fauna gi investering i form av et sirkulært lån. Lånet er rentefritt i perioden bedriften har behov for det. Når tiden er inne, skal lånet tilbakebetales og lånes ut til nye bedrifter med samme behov som du en gang hadde. Lånet kan også brukes som matchingkapital hos Innovasjon Norge.