Hva vi tilbyr

Redusert forbruk av råvarer, minimere avfall, utslipp og energiforbruk og nye krav fra myndigheter og forbrukere påvirker forretningsmodeller i næringslivet. Utviklingen av fremtidens bærekraftige produktet, tjenester og teknologiutvikling handler om å ta et felles samfunnsansvar og samtidig oppnå et konkurransefortrinn.

SLIK FUNGERER FAUNA

Fauna eksperimentet retter seg mot bærekraftige selskaper med potensiale for hurtig vekst. Eksperimentet starter med en sommersprint, og strekker seg deretter over fem måneder der vi støtter selskapene i utviklingen av nye arbeidsplasser og industrier på nasjonalt plan.

Del 1: Juni-august

Fauna Eksperimentet starter med "Sommersprinten". Masterstudenter bruker sommeren på å dypdykke i selskap ved å gå gjennom forretningsplanen. Sommersprinten avsluttes med en handover fra masterstudenten til selskapet med funn og anbefalinger.

Sommersprinten fasiliteres av Akuna og Mindo.

Del 2: August - desember

  • Digitale samlinger hver uke
  • Arbeid med egen case
  • Kunnskapsdeling i nettverket
  • Team med eksperter, mentorer og rådgivere utdeles
  • Oppfølging av team med individuelt virksomhetspesifikt arbeid
  • Foredragsholdere fra flere nasjonale samarbeidspartnere
  • Deltakere får mulighet til å søke om kapital i form av et rentefritt, sirkulært lån som ved suksess betales tilbake og lånes ut på ny til kommende Fauna-deltakere.

Del 3: Alumni

  • Selskapene blir en del av Fauna Eksperimentets Alumni-nettverk.

Hvem er du?

Du har et AS og et team som består av deg og minst fem personer til. Bedriften kan være i vekst eller i omstilling til en mer bærekraftig forretningsmodell. Produktet eller tjenesten er allerede lansert i markedet, og det er vesentlig at den er skalerbar. Du må jobbe 100 % i bedriften – virksomheten skal ikke være et sideprosjekt eller en hobby. Selv om programmet er utviklet i Stavanger, kan du befinne deg hvor som helst i Norge - vi ønsker ikke unødvendige flyreiser - morgendagens løsninger er for det meste digitale.

Hva får du?

Du får muligheten til å være med på et program som går over 6 måneder, etterfulgt av aktiviteter og oppfølging gjennom Fauna Alumni. Gjennom Fauna får du et betydelig nettverk som vil hjelpe deg på veien, og egne mentorer fra vår pool av 60 ressurspersoner, spesielt tilpasset ditt behov.

Hva må du gi?

Du må forplikte deg til å delta på ukentlige digitale samlinger mens programmet pågår. Vi har mye å lære av hverandre – det er derfor en forutsetning at du er villig til å dele din egen kunnskap med andre deltakere i programmet.

Sirkulære investeringer

Har du et selskap som virker spesielt interessant, vil Fauna gi investering i form av et sirkulært lån. Lånet er rentefritt i perioden bedriften har behov for det. Når tiden er inne, skal lånet tilbakebetales og lånes ut til nye bedrifter med samme behov som du en gang hadde. Lånet kan også brukes som matchingkapital hos Innovasjon Norge.