Søk deltakelse

Vi har åpnet opp for søknader til 2021 programmet. Søknadsfrist er 15. juni. 2021.

Har du spørsmål til søknaden?
Ta gjerne kontakt med Pia Warland
908 65 351/ pia@innovationdock.no

Programoppstart 25. August, avslutning 10. desember. Oppmøte vil variere, men vi anbefaler at dere setter av to arbeidsdager i uken til prosjektet/forretningsutvikling

Takk for at du sendte inn søknad til oss. Vi behandler nå forespørselen og svarer deg så raskt vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Søknadsskjema - Fauna

Selskapsnavn / Company name*
Kontaktperson / Contact person*
Fornavn / First name*
Etternavn / Last name*
E-post / E-mail*
Telefon / Phone*
Hvor mange er på teamet? / How many on the team*
Hvilken kompetanse besitter dere?
What excellence does your team have?*
Hvilket problem ønsker du å løse?
Which impact will your business idea have?*
Hvorfor har du valgt å løse dette problemet?
Why have you chosen to solve this problem?*
Lenke til konkurrenter/  
Who is your competition?*
Hva trenger du av oss for å lykkes?
What do you need from us to succeed?*
Har selskapet lansert produkt/løsning i markedet?
Have you launched your product/solution in the market?*
Har selskapet hentet privat kapital?
Have you secured private funding?*
Har selskapet fått støtte / lån fra Innovasjon Norge eller andre?
Have you secured funding/loans/grants from Innovation Norway or similar?*
Hvis ja - hvor mye og hvilken type støtte / lån?
If yes, how much and what type of grants?
Har selskapet hatt omsetning i 2020? / Revenue 2020?*
Personopplysninger
Personal data
Din søknad er registrert!
Your application has been sent!

Søkere som ikke har etablert AS oppfordres til å legge inn ny søknad når selskap er opprettet.
En feil skjedde. Prøv på ny eller kontakt Nickolas på 479 68 999 / nickolas@innovationdock.no

An error occurred. Please try again or contact Nickolas by phone 479 68 999 or email nickolas@innovationdock.no