FAUNA EKSPERIMENTET
Et program for fremtidssikring av bærekraftige selskaper

FAUNA er et program
for bærekraftig forretningsutvikling

Utvikling av fremtidens bærekraftige produkter og tjenester handler både om å ta felles samfunnsansvar og å oppnå konkurransefortrinn. I Fauna Eksperimentet får du oppfølging av et skreddersydd team med rådgivere, eksperter og mentorer som alle vil bistå i ditt selskaps vekst!

Aktuelt